Bộ năng lượng mặt trời cấp điện liên tục kể cả thời tiết mưa kéo dài mất nắng lên tới 15 ngày , hệ thống vẫn hoạt động bền bỉ.

Ở các khu vực rừng núi, cắm trại, kiểm lâm, hay kể cả những nơi xa, không có điện khó có thể chạy dây cho hệ thống thiết bị camera, wifi.

Thì giải pháp quản lý VPN cho hệ thống camera bằng bộ năng lượng mặt trời là vô cùng hiệu quả!

Đã được thử nghiệm ngay tại miền Bắc vào lúc thời tiết vô cùng mưa ẩm hàng tuần trời.

Hệ thống NLMT cấp điện liên tục kể cả thời tiết mưa kéo dài mất nắng lên tới 15 ngày vẫn hoạt động bền bỉ.


Giải Pháp Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Của Minh Hiệp Protech

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ – BẢO VỆ TÀI SẢN – NÂNG CAO HIỆU SUẤT

Trả lời